Privacy

Hoe zit het met het dossier?

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst, de WGBO, zie de hulpgids: www.hulpgids.nl, ben ik verplicht een dossier over u bij te houden. Volgens diezelfde wet heeft niemand toegang tot dat dossier behalve u en ik. Ook de zorgverzekeraar niet. Wanneer u een kopie wilt hebben van het dossier kunt u dat volgens deze wet krijgen. Dat geldt voor alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Daarmee kunt u iedereen inzage geven in het dossier die u wilt.

Hoe zit het met de privacy en veiligheid van het dossier?

Sinds juni 2007 maak ik gebruik van een Electronisch Medisch Dossier (EMD) van 1np. Zie www.1np.nl. Het dossier is zogenaamd webbased en beveiligd volgens de beste normen. Alleen ik heb toegang tot dat dossier en u kunt meekijken. Het is wel mogelijk, indien u dat wenst, een papieren print te maken. Bij een inbraak in mijn kantoor zal niemand iets vinden. Bij een inbraak op de site waarop het dossier staat is dat uiteraard anders. Naar mijn mening is de kans daarop bij deze organisatie zo klein dat het verantwoord is om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

De Nederlands Staat dwingt alle behandelaars in de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland, en alle andere hulpverleners, de diagnose en het aantal minuten dat een behandelaar met u is bezig geweest aan haar en aan uw zorgverzekeraar aan te leveren. Op basis van deze gegevens wordt de prijs van de zogenaamde DBC berekend. Behandelaars die weigeren deze gegevens te leveren worden bedreigd met hoge boetes, passend bij een economisch delict. Wanneer u bij mij in behandeling komt zal ik deze gegevens, en alleen deze gegevens, aan hen doormailen.

Hoe ga ik om met vragen van instanties of telefoontjes over u?

Ik spreek niet over mijn cliƫnten met anderen door de telefoon. Als u mij toestemming hebt gegeven natuurlijk wel. Als ik een schriftelijke vraag krijg van een instantie dan nodig ik u uit om samen de antwoord brief te lezen die ik heb gemaakt. We praten tot we het over de inhoud eens zijn. Vervolgens stuur ik de brief op en krijgen u en eventueel uw huisarts een kopie.

Klachten

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u van mij het adres krijgen van de ambtelijk secretaris van de Gezamenlijke Klachtencommissie van De Meren, GGZ Buitenamstel en Mentrum.