Over mij

Wat is mijn stijl van therapie?
Mijn ervaring is dat mensen bij mij leren om in woorden te kunnen begrijpen wat er aan de hand is en hoe men daar zelf iets aan kan doen (dit heet cognitieve therapie). Ook leren mensen bij mij bedenken hoe men stap voor stap met steeds moeilijker situaties kan omgaan (gedragstherapie). Verder leer ik ze knopen door tehakken en zelf keuzes te maken (existentiële therapie). In sommige gevallen kunnen medicijnen daarbij een tijdelijke ondersteuning bieden (medicamenteuze therapie). In andere gevallen is dat zelfs de belangrijkste vorm van steun. Daarnaast heb ik de mogelijkheid om thuis groepstherapie of relatietherapie aan te bieden. Ik ben beschikbaar voor ondersteunende therapie in overleg en bij de juiste indicatie, dus niet onbeperkt.

Mijn ervaring is dat een aanzienlijk deel van de mensen in een therapeutische periode in hun leven bij een aantal therapeuten komt. Verschillende therapeuten kunnen meestal verschillende dingen laten zien. Ik vind het belangrijk om samen te werken met andere therapeuten. Ik verwijs bijvoorbeeld regelmatig naar lichaamsgerichte therapeuten, Pessotherapeuten, dagbehandelingen, crisisdiensten en andere vormen van psychiatrische hulpverlening. Ik verwijs soms ook naar EMDR therapeuten, rebalancers, gestalt therapeuten, antroposofische therapeuten, etc. Ik werk samen met huisartsen, psychologen, neurologen, internisten en maatschappelijk werkers.