Noodgevallen

Wat moet u doen in geval van crisis?
U kunt mij bellen op mijn telefoonnummer 06-57990987. Tijdens gesprekken overdag staat deze telefoon uit en soms buiten werktijden ook. Dan kunt u zich wenden tot uw huisarts of zijn vervanger.

Hoe is de vakantiewaarneming geregeld?
Tijdens vakanties of als ik naar bijscholing ben kunt u zich wenden tot mijn waarnemer. Zijn telefoonnummer staat op mijn voicemail.