Medicatie

Voorlichting over medicatie
Over medicatie zijn veel onzinverhalen in omloop. In de loop der jaren heb ik over de verschillende vormen van medicatie veel kennis opgedaan. Ik schets de voor en de nadelen en we onderzoeken of medicatie geïndiceerd is bij u. Meestal ontstaat er een discussie die ertoe leidt dat het voor u makkelijker wordt de keuze te maken voor al dan niet gebruiken. Als u besluit medicatie te proberen komt het er op neer dat u kiest voor het risico op bijwerkingen boven het risico van geen behandeling. Medicatie kiezen is dus vaak kiezen tussen twee kwaden, daarop is de psychiatrie geen uitzondering.
Een eerste uitgangspunt daarbij is dat u altijd zelf besluit of u medicatie wilt gebruiken.
Ik heb slechts een voorlichtende en adviserende rol.

Gedwongen medicatie komt in een privé praktijk niet voor.
Een tweede uitgangspunt is dat elke medicamenteuze behandeling een proefbehandeling is. Als medicatie niet werkt moet die weer worden gestopt en volgt opnieuw de cyclus van wel of niet gebruiken en het maken van een keuze.

U bent vergeten een recept te vragen tijdens het laatste consult

Wanneer u onverhoopt in het laatste gesprek bent vergeten voldoende medicatie te vragen kunt u een recept door mij laten faxen naar uw apotheek. Daarvoor moet u een mail sturen met de naam van de pil, de dosering, het aantal en het faxnummer van uw apotheek.