Medicamenteuze therapie

Aan medicamenteuze behandeling gaat altijd uitgebreide voorlichting vooraf. Vaak vindt medicatiegebruik plaats naast een psychotherapeutische behandeling.

Als u besluit medicatie te gebruiken dan zullen we daar tijdens de gesprekken tijd voor inruimen.Wanneer de behandeling eenmaal loopt kunnen we meestal volstaan met een korte bespreking of aparte consulten van 20 minuten. Tijdens deze gesprekken bespreken we uw reacties op de medicatie om van daaruit de volgende stap te bepalen.
Als u start met een nieuw medicijn kunt u tijdens het telefonische spreekuur contact met mij opnemen om reacties op de medicatie te bespreken. Dat geldt ook voor het staken van de medicatie. Er zijn immers twee momenten om uw reactie op een pil te beoordelen: tijdens het starten en tijdens het staken van de medicatie.