Mijn werkwijze

Voor wie?
Wij bieden behandeling en advies voor personen vanaf 16 jaar.

Aanmelding
U kunt zich op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch aanmelden. De nummers vindt u bij de betrokken hulpverlener.

Spoedaanmeldingen
Alleen een erkende verwijzer kan een spoedaanmeldingen doen.

Telefonisch contact
Indien u door uw huisarts wordt verwezen, is er meestal al overleg geweest met de hulpverlener naar wie u wordt verwezen.
Wij maken binnen 14 dagen een eerste  afspraak met u. Indien nodig kan binnen een tot enkele dagen een eerste gesprek plaats vinden, bijvoorbeeld als dringend medicatieadvies gewenst is.

Eerste gesprek
In dit gesprek maken we kennis met elkaar en worden uw klachten in kaart gebracht. Dit gesprek duurt 3 kwartier.
Na dit gesprek is meestal voldoende duidelijk wat er aan de hand is en wordt, in overleg met u, een voorlopig behandelplan opgesteld en worden verdere afspraken gemaakt.

Advies 
Als uw verwijzer vraagt om een consult, kan een eenmalig gesprek voldoende zijn om te komen tot een advies over medicatie of verdere behandeling. Vaak wordt dan nog een controle-afspraak gemaakt. 

Aanvullend onderzoek
Vaak kan na het eerste gesprek een begin met de behandeling worden gemaakt.
Soms is aanvullend onderzoek noodzakelijk. In een of enkele gespekken wordt, samen met u, nader bekeken wat de oorzaak van uw klachten is. Daarbij wordt gekeken naar uw leef- en werksituatie en soms ook naar uw verleden. De bedoeling van dit aanvullende onderzoek is, om de bron van uw huidige klachten op te sporen en te helpen oplossen en herhaling ervan in de toekomst te voorkomen. Een psychodiagnostisch onderzoek kan nodig zijn.
Wij besteden ook aandacht aan uw lichamelijk welbevinden. Zo nodig zorgen wij voor aanvullend lichamelijk onderzoek.
Het kan noodzakelijk zijn om voor een evenwichtig oordeel nader te overleggen met de verschillende disciplines van Psyraad.

Behandeling
Afhankelijk van uw klachten en de bevindingen van uw psychiater of (psycho)therapeut wordt, steeds in overleg met u, besloten hoe het verdere behandeltraject zal verlopen. Medicatie kan eventueel onderdeel zijn van dit behandeltraject.

Duur
De duur van de behandeling hangt af van de aard van uw klachten en de gekozen behandeling. Wij vinden het belangrijk dat de behandeling zo efficiënt mogelijk verloopt. Vanzelfsprekend wordt daarbij rekening gehouden met uw wensen.

Tussentijds contact
We hechten er veel waarde aan om u zo snel mogelijk van uw klachten af te helpen. Soms is het echter nodig om tussen gesprekken overleg met uw behandelaar te hebben. Aarzel dan niet om te bellen of te e-mailen.