Kosten

Wat zijn de kosten?
Mijn behandeling en de behandeling gegeven door de SPV’ers verbonden aan mij praktijk wordt vergoed binnen het basispakket van uw zorgverzekering. Voor 2013 zijn echter behoorlijke bezuinigingen doorgevoerd die de gehele GGZ treffen. Deze bezuinigingen worden hieronder besproken, voor zover nu (d.d. 8 november 2013) bekend.

Voor 2013 hoeft u geen Eigen Bijdrage meer te betalen.  Het Eigen Risico van euro 350 geldt voor de gehele gezondheidszorg. Voor een eerste psychiatrisch onderzoeksgesprek (inclusief de verwerking daarvan) moet u rekening houden met een tijdsinvestering van meer dan 100 minuten. Als u enkel één gesprek bij een psychiater heeft kan dit dus betekenen dat het u 350 euro kost boven op het wettelijk eigen risico.

Daarnaast staan bijna geen zorgverzekeringsmaatschappijen vergoeding meer toe van de activiteiten van de SPV´en in onze praktijk. De VGZ lijkt hierop de enige uitzondering, misschien ook het CZ maar dat is nog niet duidelijk.
Vanaf 1 januari 2012 voorziet de zorgverzekeringswet niet meer in vergoeding van de gemiste afspraken. U krijgt een rekening van uw behandelaar voor de niet benutte tijd. Dus: niet op tijd afzeggen (dat is korter dan één werkdag! Houd rekening met het weekend.) betekent dat u de rekening krijgt!!

* Voor de tweedelijns psychiatrie (psychotherapie en psychiatrie) is er een systeem van Diagnose Behandel Combinaties (DBC´s). DBC´s zijn de eenheid van verrekening tussen behandelaren en zorgverzekeringsmaatschappijen. Per diagnose is de benodigde behandelduur bepalend voor de prijs van de DBC. Voor meer informatie kunt u terecht op www.veranderingenindezorg.nl
Indien wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten, ontvangt u aan het einde van uw behandeling of na een jaar een rekening. Wij hanteren daarbij de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). U dient deze rekening aan uw behandelaar te voldoen. U kunt uw rekening naar uw zorgverzekeraar sturen; afhankelijk van uw verzekeringspolis (natura- of restitutiepolis) krijgt u tussen de 50 en 80% vergoed. Houdt er wel rekening mee dat uw behandeling met het wettelijk eigen risico en eigen bijdrage verrekend kan worden.

Eigen bijdragen zijn per 1-1-09 afgeschaft. U dient wel rekening te houden met een eventueel bestaand eigen risico in uw polis!

Ik schrijf alle minuten die ik met u bezig ben: face-to-face contact, telefoon, email, administratie, overleg met collega’s, beantwoorden verzoeken om informatie etz. op en declareer die bij uw zorgverzekeraar.
De kosten worden berekend volgens de DBC systematiek. Een belachelijk systeem dat in instellingen misschien werkt, maar voor de vrije praktijk beslist verkeerde economische prikkels uitdeelt. Ik krijg tussen 1-200 minuten een vast bedrag, vanaf 201-400 een volgend vast bedrag, bij 401-800 weer een volgend bedrag, en zo verder. Laat het even op u inwerken en u gelooft het ook niet. Zou u een loodgieter of advocaat op deze manier willen inhuren? Helaas zullen we het er ondanks alle kritiek voorlopig mee moeten doen.

Rekeningen worden aan het eind van de behandeling of na een jaar behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd.