1e Afspraak

U kunt mij bellen op werkdagen vanaf 16 uur op nummer 06-57990987. We kunnen dan kort overleggen of een eerste gesprek zinvol kan zijn. Wanneer u en ik denken dat een eerste gesprek zinvol kan zijn kunt u zich dan aanmelden per email: info@janssenpsychiatrie.nl, of per telefoon .

Als u na aanmelding een andere therapeut vindt, zou u mij dat willen laten weten? Bij voorbaat dank, ook namens hen de uw plek graag overnemen.
Kan u met voorrang behandeld worden?

U kunt met voorrang behandeld worden als daar een dringende reden voor is en uw huisarts mij daarom vraagt. Ik kan dit uiteraard niet onbeperkt aanbieden en doe dit daarom alleen bij patiënten van huisartsen waarmee ik frequent samenwerk. Uw huisarts weet dit.

Ik ben gestopt met een wachtlijst. Wanneer u belt en ik heb plek heeft u geluk. Wanneer ik geen plek heb kunt u het later weer proberen maar dat geeft geen garantie voor ene plek. U kunt het dan ook bij collega’s proberen. Zie daarvoor bijvoorbeeld www.vvpaoamsterdam.nl

Wat moet u meenemen naar de eerste zitting?

  1. Ik heb een verwijzing nodig van de huisarts. De huisarts is de poortwachter (Wet Poortwachter) in de Nederlandse Gezondheidszorg. Hij bepaalt of u naar een psychiater/ psychotherapeut kunt worden verwezen. Zonder verwijzing kan ik geen declaratie doen bij uw zorgverzekeraar.
  2. U krijgt van mij een vragenlijst gemaild wanneer we een afspraak maken voor een eerste gesprek. Zou u die willen invullen en terug mailen voor de eerste afspraak. Hoe meer u verteld over praktische zaken, als namen, jaartallen relaties etc. hoe minder tijd we daaraan kwijt zijn.
  3. Zo mogelijk brieven van voorgaande behandelingen.
  4. U heeft recht op een copy van brieven van voorgaande behandelingen. Deze kunt u aanvragen bij elke arts of andere behandelaar waar u bent geweest volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Voorgaande behandelaars mogen niet moeilijk doen over een copy. Ze mogen wel een bedrag van 0,05 euro per copy in rekening brengen.

De behandeling
De behandeling start met een intakegesprek. In dit gesprek staan we uitgebreid stil bij uw klachten, hoe het is ontstaan, wat er in het verleden al aan is gedaan, uw levensloop etc. Ook praten we overr uw stemming, aandacht, concentratie, eventuele angstklachten of slaapproblemen etc. Meestal zijn twee gesprekken voldoende om een goed beeld te krijgen. Soms vraag ik u vragenlijsten in te vullen of is bloedonderzoek of specifiek psychologisch onderzoek nodig. Omdat een psychiater een arts is wordt ook gekeken naar uw lichamelijke gezondheid.
Na deze intakefase bespreken we de uitkomsten en maken we afspraken over de doelen van de behandeling, de behandelwijze, de frequentie van de contacten en de evaluatiemomenten.
Uw huisarts informeer ik in een brief over de uitkomsten van de intakefase en de gemaakte afspraken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dat bij mij kenbaar maken.

Vervolgens begint de behandelfase. Deze kan bestaan uit de volgende therapieen:

  1. farmacotherapie/medicatie
  2. steunend-structurerende gesprekken
  3. psychotherapie
  4. relatie en/of systeemtherapie
  5. lichttherapie

Soms heeft u meer of andere hulp nodig dan ik kan bieden en is het nodig om u te verwijzen naar een andere instelling. De behandeling wordt idealiter afgesloten met een gesprek waarop we terugkijken op het verloop van de behandeling. De huisarts wordt dan wederom geinformeerd over de afsluiting.