Mijn behandelingen

Hoe verloopt een individuele behandeling?

Een typische individuele behandeling met psychotherapie bij mij verloopt als volgt:
U heeft een eerste gesprek waarin we tot een formulering van uw klachten proberen te komen. Vervolgens zien we elkaar elke 14 dagen, bij voorkeur op een vast tijdstip, meestal 45 minuten per keer, soms 20 minuten. In de eerst volgende (1-5) gesprekken proberen we te begrijpen waar de klachten vandaan komen (waar komt u vandaan, wie bent u) en welk behandeldoel u hebt (waar wilt u naartoe). Ook proberen we uit te zoeken hoe uw problemen binnen de psychiatrie of de psychotherapie worden genoemd. Wanneer dat nodig is geef ik uitleg over verschillende aspecten van de diagnose (psycho-educatie) en adviseer ik over teksten die u daarover kunt lezen.
Het komt regelmatig voor dat u dit allemaal al weet als u bij mij komt. Dan kunnen we direct beginnen met oplossingen te bedenken. Soms duurt het toch wat langer voordat we dit weten. Maar na een aantal keer moet er toch altijd een duidelijk behandelplan zijn. Meestal is het belangrijkste doel van uw therapie om grip te krijgen op de klachten. Door de klachten kunnen ook andere problemen zijn ontstaan zoals werk- of relatieproblemen of het ontbreken van vaardigheden om sommige delen van het leven aan te kunnen. Soms is het een doel om een professional te vinden die u steunt bij het omgaan met langdurige problemen.
Wanneer we weten wat uw doelen zijn gaan we zoeken naar mogelijkheden om u daarbij te helpen. Dat kan bij mij zijn maar ook bij iemand anders. Veel mensen blijven enige tijd bij mij voor psychotherapie en/of medicamenteuze therapie of ondersteunende begeleiding

Hoe lang duurt een behandeling?
Het is moeilijk om een scherp onderscheid te maken in behandelvormen. Soms vinden ze naast elkaar plaats of lopen ze in elkaar over. Om toch een idee te krijgen geef ik hieronder enkele richtlijnen:

  • Individuele behandeling met psychotherapie komt het meeste voor in mijn praktijk en duurt meestal niet langer dan 25 zittingen met een duur van 45 minuten.Ik begin bijna altijd eens per 2 weken. Een enkele keer wekelijks. Als de richting in de behandeling is gevonden kan de frequentie meestal naar beneden, eens per 4 -8 weken.
  • Medicamenteuze behandeling is niet in aantal zittingen beperkt. De zittingen duren 20-30 minuten.
  • Ondersteunende begeleiding is ook niet in aantal zittingen beperkt en duurt eveneens 20-30 minuten per zitting. De frequentie kan variëren van eens per 2 weken tot 2 keer per jaar.
  • Groepstherapie is een effectieve vorm van therapie, duurt meestal langer dan 25 zittingen en vindt plaats in een frequentie van eens per 2 weken met een behandelduur van 2 maal 90 minuten.
  • Relatietherapie is ook een effectieve vorm van therapie voor beide partners en duurt meestal minder dan 25 zittingen. De zittingen duren meestal 90 minuten. En de frequentie neemt na een aantal zittingen af.
  • Second opinion duurt 1 of 2 zittingen. De zittingen duren 45 – 90 minuten
  • Voorlichting over medicatie, psycho-educatie over een diagnose en gezinstherapie duren 1-5 zittingen. De zittingen duren 45 – 90 minuten.

Ondersteunende therapie
Sommige mensen hebben al heel wat ervaring met psychische problemen. Desondanks lukt het niet om zonder hulp de moeilijkheden van het leven aan te kunnen. Daarvoor bestaat de mogelijkheid van ondersteunende therapie. Het doel van ondersteunende therapie is streven naar zelfstandigheid door middel van het opbouwen van een steunnetwerk. Daarin vervul ik meestal ook een rol, maar ik streef ernaar mijzelf overbodig te maken.

Ik geef ondersteunende therapie aan mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek waarbij complicaties optreden zoals suicidaliteit, weerkerende conflicten met belangrijke naasten, zelfverwaarlozing en eenzaamheid.
Daarnaast begeleid ik mensen in een rustige fase van psychiatrische ziekten zoals schizofrenie, manisch- depressiviteit en recidiverende depressies. Het gaat daarbij om het onderkennen van vroeg-signalen, medicamenteus of adviserend ingrijpen en eventueel het organiseren van intensievere behandeling.